วิตามินซี (Vitamin C)

วิตามินซี (Vitamin C) คือวิตามินที่จำเป็นชนิดหนึ่ง งสามารถละลายในน้ำ