สั่ง iHerb ยังไงไม่โดนเรียกเก็บภาษีนำเข้า (ศุลกากร)

หลายคนอาจไม่ทราบว่า การสั่งสินค้าจากต่างประเทศมีโอกาสโดนเรียกเก็บภาษีได้ บทความนี้จะแนะนำวิธีสั่ง iHerb ยังไงไม่โดนเรียกเก็บภาษี


สั่ง iHerb ยังไงไม่โดนภาษี


สั่งสินค้าจากต่างประเทศเท่าไรจึงต้องเสียภาษี?


กฎหมายกำหนดในลักษณะยกเว้นไว้ว่า จะไม่เสียภาษีนำเข้า แต่ละหีบห่อต้องมีราคาไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่จะดูราคาสินค้าที่หน้ากล่องมีมูลค่าเท่าไร แล้วแปลงค่าเป็นเงินบาท หากไม่เกิน 1,000 บาทจะไม่ต้องเสียภาษีสั่ง iHerb โดนภาษีหรือไม่?


ถ้าถือตามที่กฎหมายกำหนด หากสั่ง iHerb มูลค่ารวมเกิน 1,000 บาท (ประมาณ $30) ก็จะต้องเสียภาษี แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น

การเรียกเก็บภาษีนำเข้า มีลักษณะเป็นการสุ่มตรวจ หมายความว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ได้ตรวจพัสดุทุกกล่องที่ส่งเข้ามาในประเทศไทย เพราะแต่ละวันจะมีพัสดุเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บภาษีสำหรับพัสดุกล่องใด เจ้าหน้าที่จะต้องลงบันทึกในระบบ ออกใบเรียก ฯลฯ ซึ่งกินเวลามาก หากเรียกภาษีทุกกล่องพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด จะทำให้พัสดุตกค้าง งานล้นมือ และที่สำคัญ..เหนื่อยสำหรับข้าราชการ...

ดังนั้น สั่ง iHerb แม้ราคาเกิน 1,000 บาทก็อาจไม่โดนภาษีสั่ง iHerb เท่าไรไม่โดนภาษี?


จากประสบการณ์ตรงและจากการยืนยันของผู้สั่งซื้อหลายท่าน การสั่งสินค้าจาก iHerb.com มูลค่าประมาณ $40 - $60 แทบจะไม่โดนเรียกเก็ยภาษีเลย

ถามว่ามีโอากาสโดนภาษีหรือไม่ คำตอบคือ มี แต่น้อยมาก

แล้วสั่งเท่าไรปลอดภัยที่สุด คำตอบคือ สั่งประมาณ $40 ปลอดภัยไม่โดนภาษี 99.99% เว้นไว้สำหรับท่านที่ถึงคราวจริงๆ เช่น พัสดุกล่องใหญ่มากคำนวนมูลค่าแสดงหน้ากล่องพัสดุ อย่างไร?


ตามปกติ เจ้าหน้าที่จะพิจารณามูลค่าสินค้า จากราคาที่แสดงไว้ที่หน้ากล่องพัสดุ ซึ่ง iHerb มีวิธีแสดงมูลค่าที่หน้ากล่องสินค้าคือ ราคาสินค้าหลังหักส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งก็คือ ราคาที่จ่ายเงิน - ค่าจัดส่ง

เช่น สั่ง iHerb จ่ายเงินตัดบัตรไป $60 ราคาที่แสดงหน้ากล่องคือ 60 - ค่าจัดส่ง

สั่ง iHerb ยังไงไม่โดนภาษีขนาดพัสดุ ขนาดสินค้ามีผลให้โดนเรียกภาษีหรือไม่?


ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การเรียกเก็บภาษีจะใช้เกณฑ์มูลค่าสินค้าแต่ละหีบห่อเท่านั้น แต่เนื่องจากในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ใช้วิธีสุ่ม การที่กล่องใหญ่ ก็อาจสะดุดตาเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะแม้สินค้ากล่องใหญ่ แต่มูลค่าต่ำ ก็จะไม่โดนภาษีอย่างแน่นอน

จากประสบการณ์ เคยสั่งสินค้าจากต่างประเทศกล่องเล็กนิดเดียว แต่มูลค่าสูงมาก แต่โดนเรียกเก็บภาษี นั่นก็เพราะโดนสุ่มตรวจ และมูลค่าอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี

ดังนั้น ขนาดสินค้าที่สั่งจาก iHerb จะไม่ใช่ข้อที่น่ากังวลมากที่สุด แต่ให้คำนึงถึงราคาที่สั่งว่า ไม่ควรเกิน $60สั่ง iHerb พร้อมกัน 2 ออเดอร์ จะโดนภาษีหรือไม่


หากแต่ละออเดอร์มีมูลค่าอยู่ในช่วง $40 - $60 ซึ่งแทบจะไม่โดนเรียกเก็บภาษีแล้ว แม้สั่งมาหลายๆ ออเดอร์ ก็ไม่เกี่ยวกัน เพราะเกณฑ์การเรียกเก็บภาษีนั้น พิจารณาแต่ละหีบห่อ (กล่อง) เท่านั้น แม้ทั้ง 2 กล่องจะมีชื่อผู้รับเดียวกัน ก็จะไม่นำมูลค่าของทั้ง 2 กล่องมารวมกันแล้วเรียกเก็บภาษีอย่างแน่นอน

สั่ง iHerb ยังไงไม่โดนภาษีถ้าโดนเรียกเก็บภาษี จะต้องเสียเท่าไร


หากโชคไม่ดีจริงๆ โดนภาษี ก็จะได้รับใบแจ้งให้เสียภาษี (ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ) จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

อัตราภาษีของอาหารเสริมคือ 5% รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เช่น สั่งสินค้า $75 เมื่อแปลงเป็นเงินบาทประมาณ 2500 บาท หากเสียภาษีจะเป็นดังนี้
  • ภาษีนำเข้าอาหารเสริม 5% คิดจาก 2500 บาท เท่ากับ 125 บาท 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% คิดจาก 2500+125 เท่ากับ 183.75 บาท
  • ค่าปฎิบัติการไปรษณีย์ 20 บาท
ดังนั้น หากสั่ง iHerb รวมมูลค่า 2500 บาท แล้วโดนเรียกเก็บภาษี จะต้องเสีย 125 + 183.75 + 20 = 328.75 บาท

หากโดนภาษีมากกว่านี้ เช่น เจ้าหน้าที่ใช้อัตราภาษีนำเข้าอาหารเสริมเกินกว่า 5% ให้อุทธรณ์ภาษีโดยโหลดแบบฟอร์มได้ที่ แบบฟอร์มอุทธรณ์ภาษี หรืออาจขอแบบฟอร์มได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน จากนั้นระบุเหตุผล เช่น อัตราภาษีไม่ถูกต้อง แล้วยื่นต่อไปรษณีย์ในเขตที่ได้รับใบแจ้งให้เสียภาษีสั่ง iHerb แล้วโดนภาษี ก็แปลว่า ซื้อของแพงกว่าในบ้านเรา?


คำตอบ ไม่เสมอไป หลายครั้งที่แม้จะโดนภาษี การสั่ง iHerb ก็ยังถูกกว่าซื้อในบ้านเรา เพราะ
  • การสั่ง iHerb จะได้ส่วนลด 10%
  • ราคาสินค้าถูกกว่าในบ้านเรามาก
  • กรณีสั่งสินค้าไม่เกิน $60 แทบไม่โดนภาษีเลย
  • สินค้า iHerb มีหลายชนิดที่ไม่มีขายในบ้านเรา การสั่ง iHerb ถูกกว่าการสั่ง Pre-order แม้จะโชคไม่ดี โดนภาษีก็ตาม


สรุป สั่ง iHerb ยังไงไม่โดนภาษี


## คำแนะนำ ##
สั่งไม่เกิน $60 ปลอดภัยจากภาษี 95%
สั่งไม่เกิน $40 ปลอดภัยจากภาษี 99.99%
สั่งไม่เกิน $30 ปลอดภัยจากภาษี 100%