โคเอนไซม์ Q10 (Coenzyme Q10)

โคเอนไซม์ Q10 (Coenzyme Q10) คือสารอาหารที่มีลักษณะคล้ายวิตามิน