น้ำมันปลา Fish oil

น้ำมันปลา (Fish oil) คือน้ำมันที่สกัดได้จากปลาทะเล เป็นแหล่งของ Omega 3