คอลลาเจน Collagen

คอลลาเจน (Collagen) คือ โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายโดยเฉพาะผิวหนัง